Hướng dẫn kiểm tra trạng thái gói cước 3G MobifoneĐể kiểm tra trạng thái gói cước Mobile Internet:

soạn KT  DATA gửi 999


Câu lệnh khác được chấp nhận:

KIEMTRA  DATA hoặc CHECK  DATA hoặc CK  DATA gửi 999


Lưu ý: Đối với từng giao dịch đăng ký/hủy dịch vụ, gói dịch vụ, gia hạn/hủy gia hạn gói dịch vụ, tặng gói dịch vụ, hệ thống sẽ gửi SMS thông báo về trạng thái giao dịch thành công hay không thành công của thuê bao.

Xem thêm các hướng dẫn khác:


Danh sách các gói cước 3G Mobifone
Kiểm tra trạng thái gói cước
Hủy gói cước đang sử dụng
Gia hạn gói cước đang sử dụng