Gia hạn gói cước 3G Mobifone - Hướng dẫn gia hạn gói cước 3G MobifoneI/ Nguyên tắc chung


- Chỉ gia hạn đối với những gói cước có thời hạn sử dụng 30 ngày (bao gồm các gói M5, M10, M25, M50,  M70, M100, D30, MIU, Zing.)
- Sau khi đăng ký gói cước thành công, mặc định các gói cước có thời hạn sử dụng 30 ngày sẽ được tự động gia hạn.
- Bạn có thể chủ động thực hiện:
+ Tự động gia hạn gói cước
+ Không gia hạn gói cước
+ Gia hạn gói cước trước thời điểm gói cước hết hạn sử dụng nhưng đã hết dung lượng miễn phí.
Lưu ý: Sau khi gia hạn gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại máy để được tính cước theo gói cước đã gia hạn.

II/ Cách thức gia hạn gói cước


* Gia hạn gói cước tự động trên hệ thống
- Hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho bạn trước khi gói cước hết hạn sử dụng 01 ngày. Nếu bạn không yêu cầu hủy hoặc không gia hạn thì gói cước sẽ được gia hạn cho chu kỳ 30 ngày tiếp theo.
- Gói cước không được gia hạn trong các trường hợp sau:
+ Bạn gửi tin nhắn hủy hoặc yêu cầu không gia hạn gói cước trước thời điểm hệ thống gia hạn gói cước
+ Tài khoản của bạn không đủ để trừ tiền thuê bao của gói cước (đối với thuê bao trả trước).

* Gia hạn gói cước theo yêu cầu của khách hàng
- Bạn có thể gia hạn các gói cước M5, M10, M25, M50, M70, M100, D30 nếu gói cước đang sử dụng vẫn  còn thời gian sử dụng nhưng đã hết dung lượng miễn phí. Gói cước mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi bạn yêu cầu gia hạn thành công tuy nhiên ngày sử dụng của gói cước sẽ không được cộng dồn.
- Bạn có thể gia hạn gói cước MIU trong trường hợp gói cước vẫn còn thời hạn sử dụng nhưng đã hết dung lượng được sử dụng với tốc độ 7,2 Mbps (400 MB)
- Bạn không thể gia hạn gói cước nếu gói cước bạn đang sử dụng còn dung lượng miễn phí và thời gian sử dụng.
- Để gia hạn gói cước, bạn soạn

GH  TênGóiCước gửi 999


Câu lệnh khác được chấp nhận: GH  MI  TênGóiCước hoặc GH  DATA  TênGóiCước gửi 999

* Không gia hạn gói cước:
Để không gia hạn gói cước, bạn soạn

KGH gửi 999


Câu lệnh khác được chấp nhận: KGH  DATA hoặc KGH  MI gửi 999
Để không gia hạn gói Zing, bạn soạn: KGH  ZING gửi 999

Lưu ý:
+ Khi yêu cầu không gia hạn gói cước thành công, bạn vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn của gói cước. Sau khi gói cước hết hạn sử dụng, hệ thống sẽ không tự động gia hạn.
+ Sau khi gói cước bị hủy, bạn được tiếp tục sử dụng dịch vụ Mobile Internet với giá cước và tốc độ gói mặc định M0.

Xem thêm các hướng dẫn khác:


Danh sách các gói cước 3G Mobifone
Kiểm tra trạng thái gói cước
Hủy gói cước đang sử dụng
Gia hạn gói cước đang sử dụng