Hủy gói cước 3G Mobifone - Hướng dẫn hủy gói cước 3G Mobifone
Hủy dịch vụ (miễn phí):

soạn DATA OFF gửi 999Hủy gói cước (miễn phí):

+ Bước 1: Soạn HUY  MI gửi 999


Câu lệnh khác được chấp nhận HUY  DATA gửi 999
Để hủy gói MIU, bạn soạn HUY  MIU gửi 999
Để hủy gói Zing, bạn soạn HUY  ZING gửi 999

+ Bước 2: Soạn Y gửi 999

để xác nhận yêu cầu hủy gói cước Mobile Internet nếu bạn đang sử dụng gói Mobile Internet và còn dung lượng miễn phí. Yêu cầu hủy gói sẽ hủy nếu bạn không xác nhận trong 10 phút.

Xem thêm các hướng dẫn khác:


Danh sách các gói cước 3G Mobifone
Kiểm tra trạng thái gói cước
Hủy gói cước đang sử dụng
Gia hạn gói cước đang sử dụng