Đăng ký gói cước 3G Mobifone - Hướng dẫn đăng ký gói cước 3G MobifoneĐăng ký gói cước (miễn phí) :


+ Bước 1:

Soạn DK  TênGóiCước gửi 999


Trong đó: Tên gói cước là: M5, M10, M25, M50, M70, M100, D1, D7, D30, MIU, Zing
Ví dụ: để đăng ký gói M25, bạn soạn tin DK M25 gửi 999

Câu lệnh khác được chấp nhận:

DK  MI TênGóiCước hoặc DK  DATA TênGóiCước gửi 999.


+ Bước 2: Soạn Y gửi 999 để xác nhận việc đăng ký gói cước nếu bạn đang sử dụng gói cước Mobile Internet và còn dung lượng miễn phí. Yêu cầu đăng ký gói sẽ hủy nếu bạn không xác nhận trong 10 phút.
Lưu ý: Sau khi đăng ký gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại máy để được tính cước theo gói cước đã đăng ký.

Xem thêm các hướng dẫn khác:


Danh sách các gói cước 3G Mobifone
Kiểm tra trạng thái gói cước
Hủy gói cước đang sử dụng
Gia hạn gói cước đang sử dụng